Politikar AfD ćežko zranjeny

wutora, 08. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Bremen (dpa/SN). Njeznaći su zapósłanca zwjazkoweho sejma a Bremenskeho krajneho předsydu AfD Franka Magnitza nadpadnyli a ćežko zranili. Po informacijach policije běchu so wjacori zakukleni njedaloko dźiwadła na Goethowym naměsće do Magnitza dali. Tón bě so tam do toho na nawolětnym přijěću města wobdźělił a bě po puću domoj. Policija wuchadźa z politisce motiwowaneho njeskutka. Policajski statny škit a Bremenske statne rěčnistwo jón nětko přepytujetej. Politikarjo su zludani.

Kaž Bremenska AfD zdźěla, běchu njeznaći Magnitza z retlemi nadběhowali. Politikar leži ćežko zranjeny w chorowni. Rěčnik wokrjesneho zwjazka mjenowaše njeskutk „pospyt morjenja“. Policija prosy swědkow wo pomoc.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND