Stawki tež w Sakskej

pjatk, 08. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). W tarifowym konflikće w zjawnej słužbje krajow su dźěłarnistwa w Sakskej za přichodny tydźeń warnowanske stawki připowědźili. Wot wutory měło so dźěło we wjacorych regionach złožić, dźěłarnistwje GEW a ver.di dźensa zdźělištej. Spočatnje su přistajeni kraja w sewjernej Sakskej a Lipšćanskej kónčinje namołwjeni. Štwórtk wočakuja stawki w Drježdźanach a Budyšinje. Dźěłarnistwo žada sej šěsć procentow wjace mzdy, znajmjeńša pak 200 eurow.

Nowa centrala tajneje słužby

Berlin (dpa/SN). Nimale jědnaće lět po połoženju zakładneho kamjenja je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) dźensa nowu centralu zwjazkoweje tajneje słužby BND w Berlinje wotewrěła. Zaćahnyli běchu prěni sobudźěłaćerjo hižo w januaru. Tak ma w Berlinje nětko 4 000 z cyłkownje 6 500 sobudźěłaćerjow tajneje słužby městno. Techniski wotrjad wostanje dale w bayerskim Pullachu. Nowo­twar bě wjace hač miliardu eurow płaćił, zaplanowali běchu 750 milionow.

Policija: Žane zapalerstwo

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND