Starosća so wo přichod poručenje

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo wuběrka za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa su do swojeho posedźenja mjez druhim muzejowu bróžeń w Błobošojcach wopytali. Tam so wobhonichu, kak jenički, z poł městnom přistajeny sobudźěłaćer wustajenišćo organizuje. Woni so starosća, zo w Dešnjanskim domizniskim muzeju bórze pod podobnymi wuměnjenjemi dźěłaja. Foto: Ines Neumannojc Čłonojo wuběrka za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa su do swojeho posedźenja mjez druhim muzejowu bróžeń w Błobošojcach wopytali. Tam so wobhonichu, kak jenički, z poł městnom přistajeny sobudźěłaćer wustajenišćo organizuje. Woni so starosća, zo w Dešnjanskim domizniskim muzeju bórze pod podobnymi wuměnjenjemi dźěłaja. Foto: Ines Neumannojc

Po wobzamknjenju hamta ma gmejna Dešno swój muzej sama financować

Dešno (IN/SN/bn). Delnjoserbskej medijej Nowy Casnik a Bramborske serbske radijo rozprawjatej aktualnje wo napjatym połoženju Dešnjanskeho domizniskeho muzeja. Tamniši wjesnjanosta Fred Kaiser je nětko we wobłuku posedźenja wuběrka za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa přitomnym tuchwilny staw wustajenišća rozjimał. Po jeho słowach je muzej wohroženy, dokelž nochce Bórkowski hamt přichodnje wjace połne městno wjednicy financować. „Tak móže wjele skóncować“, Kaiser rjekny­. „Hdyž wobdźělimy so na přikład w juniju na zwjazkowym wubědźowanju ‚Naša wjes ma přichod‘, šansy za nas runjewon njestupaja, bych-li tam rozkłasć dyrbjał, zo hamt Bórkowy našu gmejnu w tym nastupanju wjace njepodpěra“, wjesnjanosta zjima.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND