Młodźi wědomostnicy we Łužicy

póndźela, 04. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski institut poskići zhromadnje z wjacorymi partnerami wědomostnemu dorostej znowa forumaj za nawjazanje stykow, wuměnu a diskusiju. Ćeži­šći stej sociologija a sorabistika.

Fulda/Budyšin (SN/bn). Sekcija krajina, agrarna a zežiwjenska sociologija Němskeje towaršnosće za sociologiju (DGS) a Serbski institut (SI) wuhotujetej w meji druhi raz dźěłarničku za młodych wědomostnikow. Třidnjowske zarjadowanje ma tomu słužić, „doktorandkam a doktorandam kaž tež młodym wědomostnikam, přihotowacym fachowu publikaciju, w přihódnej wokolinje a konstruktiwnej atmosferje ćežišćowe dźěło, nawjazanje stykow a wuměnu idejow zmóžnić“, kaž we wopisanju projekta rěka. Nimo „intensiwnych wědomostnych diskusijow“ wopřijima dźěłarnička tež „zhromadne aktiwity w regionje“. Po swójskim zajimje móža sej wobdźělnicy in­diwidualny program zestajeć.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND