Mišterka serbskeho surealizma

pjatk, 15. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Maja Nagelowa  Foto:  SN/Maćij Bulank  Maja Nagelowa Foto: SN/Maćij Bulank

Serbska wuměłča Maja Nagelowa swjeći dźensa šěsćdźesaćiny. Rodźena Budyšanka bydli a skutkuje tuchwilu w Nossenskim měšćanskim dźělu Eula kaž tež w Drježdźanach. Na Wysokej šuli za tworjace wuměłstwo sakskeje stolicy je wona studij molerstwa a grafiki z diplomom wotzamknyła. Byrnjež tworjenje kaž tež temy jeje wuměłstwa mnohostronske a wobšěrne byli, so dwě ćežišći stajnje zaso jewitej: woda a brunica. Njezadźiwa tuž, zo so Maja Nagelowa prawidłownje z wotbagrowanjom serbskich wsow kritisce rozestaja a zo angažuje so za wobswětoškit a wobchowanje přirody – hač z instalacijemi, mólbami, performance abo we filmach. Wo tym swědči na přikład plakat za protestny „Łužiski ener­gijowy a klimowy camp“ w Prožymju (2013). Jara­ jadriwa bě w tym zwisku tež za­chodna twórba „Identita“ (1993/1994) w Drježdźanach. Mjez dwěmaj hroma­domaj pjeršće, symbolizowacej mohili, je wona mloko a krej pomałku so skazyć dała.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND