Kołojězba po wosadźe Michałskeje cyrkwje

póndźela, 25. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CRM/SN). Štož je hišće dźensa za katolskich Serbow Budyšina a wokolnych wsow cyrkej Našeje lubeje knjenje blisko Bohateje wěže a zwonka srjedźowěkowskeje měšćanskeje murje, tajki wuznam ma za ewangelsko-lutherskich Serbow před 400 lětami wutworjena wosada z Michałskej cyrkwju na tamnej stronje stareho města. Lětuši jubilej wosady, kotraž njewopřijima jeno wšitke stare a nowše měšćanske dźěle, ale tohorunja wokolne wsy, bě Trudli Malinkowej, sobudźěłaćerce Serbskeho instituta a zdobom redaktorce měsačnika Pomhaj Bóh, z přičinu, ze stawiznami Božeho domu a serbskich wosadnych so bliže rozestajeć. Minjeny štwórtk wona wo tym w farskim domje přednošowaše.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND