Warnuja před populistami

póndźela, 15. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowy sejm wo róli Europy w swěće debatował

Berlin (dpa/SN). Politikarjo w zwjazkowym sejmje su hladajo na trajnu zwadu brexita dla před tym warnowali, na krizy a socialne napjatosće z nacionalistiskimi refleksami reagować. „Wšón swět widźi, što so stanje, hdyž populistam wěriš“, rjekny načolna kandidatka SPD za wólby Europskeho parlamenta Katarina Barley minjeny pjatk w debaće zwjazkoweho sejma k róli Europy w swěće. Tući nimaja žane wobmyslenja, „wšitko, štož wobsteji, na małe kuski rozbić“, nimaja pak žane zdaće, kak móhli škodu zaso wuporjedźeć. Barley žadaše sej po wšej Europje płaćiwu minimalnu mzdu a přiměrjene dawki za internetne koncerny.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND