Starši a młódši debjerjo zastupjeni

póndźela, 15. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na jutrownych wikach w Nowej Łuce běchu mjez debjerjemi jejkow Helena Šmalerec, Emilija Kašporec a Aleksa Zahonec (wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Na jutrownych wikach w Nowej Łuce běchu mjez debjerjemi jejkow Helena Šmalerec, Emilija Kašporec a Aleksa Zahonec (wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Wot lěta 1992 přewjeduja w Nowołučanskim hotelu „Při młynje“ jutrownojejkowe wiki. Byrnjež wjes ze swojimi něhdźe 200 wobydlerjemi najmjeńša gmejny Halštrowska Hola była, pěstuja Nowołučenjo w běhu lěta tójšto aktiwitow a tradicijow.

Nowa Łuka (aha/SN). Njeposrědnje po politiskim přewróće załožene Towarstwo za hajenje regionalneje kultury srjedźneje Łužicy ze swojimi dwaceći čłonami stara so wo hajenje najwšelakorišich nałožkow. Mjeztym šeste lěto Werner Bejma towarstwo nawjeduje. Kónc tydźenja je wone 23. jutrowne wiki w Nowej Łuce wuhotowało. Něhdźe 1 200 wopytowarjow tam zličichu. 18 žonow a muži je tam debjenje jutrownych jejkow w rozdźělnych technikach pokazowało. Renate Šarfowa z Horow pisanješe jutrowne jejka z dźěćimi-započatkarjemi. Kirstin Bejmina informowaše zajimcow wo Wojerowskej narodnej drasće.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND