Čitajće w nowym rozhledźe (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zašłu njedźelu bě w Budyskim Serbskim muzeju wotewrjenje wuměłskeje wustajeńcy „Přechod 03“, na kotruž smy w mejskim Rozhledźe pokazali. Wudani so přečitać sej katalogowe teksty k wustajenym twórbam – abo krótši přehlad wobdźělenych wuměłcow w zašłym Rozhledźe.

W junijskim Rozhledźe pak dźe bóle wo hudźbu. Marka Cyžowa, Daniel Dzikiewicz a Jens Daniel Schubert wěnuja so Korle Awgusta Kocorowemu oratorijej „Israelowa­ zrudoba a tróšt“. Cyžowa je za móžnymi nastorkami pytała, kotrež běchu Kocora snano pohnuli duchowny oratorij tworić. Dzikiewicz rozjasnja z wida eksegety biblije móžne teologiske ideje, chowace so za wužiwanymi bibliskimi tekstami w oratoriju. Schubert wěnuje so podawkej, kotryž je wšě tute rozmyslowanja nastorčił, a recensuje bóle z hudźbneho wida předstajenje oratorija w aprylu w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND