Kaž tule w Hornim Wunjowje su słónčne časniki swědkojo lěćneho słónca. Dźensa dožiwjamy po nalětnjej runonócnosći 21. měrcu nazymsku runonócnosć: Dźeń a nóc stej jenak dołhej. Słónčne časniki nas zdobom napominaja, poslednje słónčne pruhi wužić. Tuž wzmiće swojich najlubšich a dojědźće sej do blišeje wokoliny. W Budyskej kónčinje je njesměrnje wjele słónčnych časnikow – wosebje při starych statokach – kotrež wšak dyrbiš druhdy prosće namakać. Foto: SN/Bojan Benić

Schód (22.09.23)

pjatk, 22. septembera 2023 spisane wot:

Jeli pytane słowa 1–6 prawje wuhódaće, wučitaće z wuzběhnjenych kašćikow wuraz z literatury.

1 čěsko-pólske horiny

2 Pflaster zeserbšćene

3 najwažniši organ ćěła

4 pućowarjo, hosćo

5 wobstatk tobaka

6 wašnje postupowanja

Křižowka (15.09.23)

pjatk, 15. septembera 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 nic pozdźe, 5 tuchwilu, 6 włóžnota na rostlinje, 7 kachle, 10 dźěl awta, 13 stolica Letiskeje, 14 wobydler Tatrow, 15 wučbny předmjet skrótš.

Padorunje: 1 znamjo, 2 rostlina z drjewa, 3 Getreide serbsce, 4 parola, 8 spěw w operje, 9 nahladnosć jendźelsce, 11 waha zapakowanja, 12 polo, zemja

Křižowka (08.09.23)

pjatk, 08. septembera 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 městno křćeńcy w cyrkwi, 5 na přichodnym dnju, 6 nic sedźeć, ležeć ani klečeć, 7 złoženje dźěła, 10 žro, 13 daloko-, 14 pospytna ­rumnosć, 15 nic hrube, nic krute

Padorunje: 1 sydlišćo, 2 wulkan Sicilskeje, 3 rozrězane drjewo, 4 dźěl bróžnje, 8 prěni, druhi ..., 9 nic mało, 11 era, 12 Wódra pólsce

Čitajće w nowym rozhledźe (01.09.23)

pjatk, 01. septembera 2023 spisane wot:

W septemberskim wudaću Rozhlada namakaja so wjelorake zajimawe přinoški, na přikład interview ze zamołwitej za přełožki do ladinšćiny – jedna so wo rěč, kotraž wuchadźa z retoromaniskeje rěčneje swójby a kotruž nałožuja na sewjeru Italskeje, předewšěm w Južnym Tirolu, regionje Trentino a w prowincy Belluno – a praša so mjez druhim za statusom, kotryž rěč dźensa ma a kak so na wobswět přiměri. Kak Ladinjanki a Ladinjenjo swoju maćeršćinu widźa a po kotrym wašnju nowe wurazy stworja?

Dalši přinošk wěnuje so prašenju, wotkal tele dny w Delnjej Łužicy pěstowany nałožk łapanja kokota pochadźa a kotre prjedawše praktiki za tym tča.

Nowa serija k dotal zdźěla dewastowanemu Miłorazej so zahaji, kotraž w prěnim dźělu z wočomaj Kita Lorenca rozdźělny wobraz wo domiznje pomina a z tym drjebjenje přirody, domow, zrosćeneje zhromadnosće – abo skrótka: domizny – rysuje. Wobswětlenje njenasytneho koncerna, kiž ze chcyćiwosće za brunicu a honjo za profitom samo kěrchow z ćěłami a narownymi kamjenjemi dwójce přepołožić da.

Ze Smolerjec kniharnje

pjatk, 01. septembera 2023 spisane wot:

Wot septembra budźe Smolerjec kniharnja stajnje wot wutory do štwórtka wot 11 do 17 hodź. wotew­rjena.

Wjeselimy so na waš wopyt.

Křižowka (01.09.23)

pjatk, 01. septembera 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 karta bjez hódnoty, 5 spěšnje, 6 wójnski grat, 7 kónčkojte drjewo, 10 domjace skoćo, 13 w zašłym ­lěće, 14 tuchwilu, 15 měsac

Padorunje: 1 pos, 2 prjedawši kancler, 3 spěw ... lilija, 4 mały ptak, 8 pólske město nad Wódru, 9 žónske předmjeno, 11 lós bjez dobyća, 12 bóh lubosće

Křižowka (25.08.23)

pjatk, 25. awgusta 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 kwětka, 5 přez nje přińdźe swětło do jstwy, 6 splećene, 7 jednotka kajkosće bencina, 10 něhdyši pjenjez, 13 geometriska figura, 14 poschod, 15 srědk k pačenju

Padorunje: 1 jězdźidło, 2 dźěl mustwa, 3 wjes pola Běłeje Wody, 4 nihdy, 8 předmjeno Gotta, 9 grjekska stolica, 11 legendarny jendźelski kral, 12 jón dyrbi čłowjek kruty měć

Křižowka (04.08.23)

pjatk, 04. awgusta 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 koleso, 5 dźěl sady, 6 jendźelske korčmy, 7 wulka rjanosć, 10 sylny wichor, 13 Splitter serbsce, 14 pólske město nad Wódru, 15 stólc

Padorunje: 1 pos, 2 městno k spanju, 3 sportowc, 4 horni dźěl doma, 8 hara, 9 sportowe towarstwo, 11 ... a prok, 12 serbski antifašist (Pawoł)

Křižowka (28.07.23)

pjatk, 28. julija 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 wobkrućer sudnistwa, 6 južny płód, 7 stare, hižo njetrjebawše wěcy, 8 twarjenje, 10 dołhi kadla, 13 funkcionar Domowiny, 15 cyrkwinski dostojnik, 16 dźěćaca hrajka

Padorunje: 1 wbohi kadla, 2 škleńca za kwětki, 3 prěni w tabulce, 4 japanske město, 5 pozitiwna elektroda, 9 dźěl huslow, 11 lisćowe štomy, 12 běrna, 14 pruwowanje zrałosće

nowostki LND