Na wrota bohata poslednja hra

wutora, 25. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dawid Šołta z Konjec, youngster prěnjeho koparskeho mustwa ST Marijineje hwězdy, nadběhuje přećiwnika w swójskim stadionje.  Foto: Jörg Stephan Dawid Šołta z Konjec, youngster prěnjeho koparskeho mustwa ST Marijineje hwězdy, nadběhuje přećiwnika w swójskim stadionje. Foto: Jörg Stephan

ST Marijina hwězda

– ST Traktor Malešecy 3:4 (1:2)

Zestawa domjacych: Matik – R. Cyž, Škoda­, Rab, R. Hawš, Šołta, Schmidt (59. Lipič), O. Hawš, Ch. Cyž, Pakoßnick (34. Melnyk), Pjetaš (84. Kleinmann)

W načolnej hrě přećiwo třećemu tabul­ki, Traktorej Malešecy, chcyše postupnik do koparskeje wyšeje ligi hišće raz dobyć. Hosćo pak mějachu něšto­ pře­ći­­wo tomu a wotwjezechu sej wšit­ke­ tři dypki z Pančic-Kukowa. Hladajo na hi­žo zawěsćene mišterstwo bě móc něko­trych domjacych akterow po zdaću hižo pře­trjebana. Po dołhej a na­pinacej hrajnej dobje bě to w porjadku.

Pančičenjo w prěnich mjeńšinach partiju­ postajachu, tłóčachu přećiwnika do swójskeje połojcy a wuhrachu sej hižo­ zahe 1:0 (9.). Paul Schmidt bě Jako­ba Pakoß­nicka posłu­žił, kotrehož třělwu ze zdalenosće 14 metrow wrotar porjadnje wotwobarać njemóžeše. Feliks Pjetaš njeměješe žane ćeže, bul z krótkeje distancy we wro­tach zaměstnić. Nětko pak Malešenjo agresiwnišo nadběhowachu. W 13. min. zhubi škit hosćićela bul na Marca Benada. Najlěpši třělc wokrjesneje ligi-stafle II přetwori k 1:1. Po tym móžeše so wrotar Dawid Matik hišće dwójce wuznamjenić (19., 21.). 1:2 (33.) bě produkt Benada a Roberta Schmidta, kiž přihrawku Be­na­da do Matikowych wrotow kopny.

Poněčim so Pančičenjo zaso popad­­nychu. Wšitke předewzaća za druhi połčas pak běchu so spěšnje zaso rozpłu­nyli, jako­ třěli Benad za Traktor Malešecy 1:3 (54.). Wjacore jara dobre składnosće za domjacych pak wostachu bjez wuspěcha. Druhe wrota, kotrež słušeja do ka­tego­rije wobhladanjahódne, pak so jim tola hišće poradźichu. Richard Hawš smokny w 76. min. bul ze zdalenosće 25 metrow z trochowanymi 120 km/h pod łatu. Dalše­ wjeselo wobradźi hosćićelej 3:3 (78.), wo kotrež postara so znowa Hawš. Malešenjo pak njeběchu z remisom spokojom, a Thomas Günther trjechi za nich z wólnym kopom tři mjeńšiny do kón­ca 3:4 (87.).

Facit: Njerozsudny wuslědk by so k hrě lěpje hodźał, hdyž hladaš na nje­ličomne šansy domjacych, kotrež tu na­ličene njejsu. Tobias Nowak

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND