Žanoho druheho puća hač atom

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Čěska chce jadrowej milinarni wutwarić – Němska a Awstriska rozhorjenej

Praha (dpa/SN). Čěska chce kapacity swojeje atomoweje energije dale rozšěrić. „Nimamy hinašeho puća hač atomowu energiju“, rjekny minister za industriju Karel Havlíček we wusyłanju čěskeje telewizy zawčerawšim, wutoru. Potrjebu z wobnowjomnymi energijowymi žórłami spokojić chcyć je z hospodarskeho, geografiskeho a techniskeho wida „nje­zmysł“, praji předewzaćel a politikar. Na polu­ energijoweje změny doprědka spěchaca Němska je „jara bohaty kraj, kotryž móže sej tajke inwesticije do­wolić“, Havlíček podšmórny.

Mjeztym bu znate, zo je zdźěla statny milinowy koncern ČEZ hižo před měsacami dwě wotnožce za twar noweju blokow w milinarnjomaj Temelín a Dukovany załožił. „To je jasny signal, zo je proces inwesticijow zahajeny.“ Wo dokładnych kondicijach hišće jednaja. Hłownje dźe wo prašenje, w kotrym wobłuku chcył stat garantije za financowanje twarskeju projektow přewzać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND