Na festiwalu ludźom zapiskałoj a pozitiwny feedback žnjałoj

pjatk, 12. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Duwo Milena a Janek drje hižo dlěši čas zhromadnje hudźi, we wobłuku folklorneho festiwala pak staj Milena Wowčerjec a Janek Süß prěni króć wustupiłoj, a to wuspěšnje.  Foto: Pětr Dźisławk Duwo Milena a Janek drje hižo dlěši čas zhromadnje hudźi, we wobłuku folklorneho festiwala pak staj Milena Wowčerjec a Janek Süß prěni króć wustupiłoj, a to wuspěšnje. Foto: Pětr Dźisławk

Jedna z nowinkow lětušeho folklorneho festiwala „Łužica“ bě wólny program młodych serbskich hudźbnikow. Sobotu wot popołdnja hač do nocy mějachu woni na małym jewišću před Chróšćanskim gmejnskim zarjadom móžnosć, wopytowarjow na centralnym dypku festiwalneje ležownosće wo swojich kmanosćach přeswědčić. Jedna ze sydom młodźinskich skupin, kotraž poskitk wužiwaše, bě Duwo Milena a Janek, kotrež bě so hakle před lětomaj wutworiło.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND