Njenapadna ležernosć a coolnosć jemu wažnej

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Ćopłe barby, načasny stil drasty a folklorny, na płaty ćišćany design tež muži wabja , drastu Jana Lorenca so woblěkać.  Foto: Rolf Becker Ćopłe barby, načasny stil drasty a folklorny, na płaty ćišćany design tež muži wabja , drastu Jana Lorenca so woblěkać. Foto: Rolf Becker
We wobłuku modoweje přehladki je kolekcija Jana Lorenca wulke připóznaće mnohich přitomnych wopytowarjow wuwabiła.

Na starodawne elementy woblečenja, wosebje folklory złožowaca so moda, so stajnje zaso do dźensnišeho swěta předrěwa. Tak tež moda studenta modoweho designa, Serba Jana Lorenca.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Młody serbski modowy designer Jan Lorenc Foto: SN/Hanka Šěnec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND