Kak dale w Italskej?

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (dpa/SN). Hladajo na tuchwilnu knježerstwowu krizu w Italskej su so frakciscy předsydźa senata, druheje komory parlamenta, dźensa schadźowali. Posedźenje je rozsudne nastupajo dalše kročele po puću k móžnym nowowólbam. Prezidentka senata Elisabetha Casel­lati chcyše wotpowědne namjety předpołožić. Prawicarska strona Lega nutřkowneho ministra Matteja Salvinija chce z nowowólbami swoju tuchwilnu sylnu poziciju w kraju dale skrućić.

Přećiwo nowemu zadołženju

Düsseldorf (dpa/SN). Etatopolitiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje­ Eckhardt Rehberg nowe kredity k financowanju dalšich klimoškitnych naprawow wotpokazuje. Wón chcył na kóncu cyłotny koncept, kotryž financowanje nowych klimoškitnych naprawow zmóžnja, bjeztoho zo so knježerstwo „čorneje nule“ wzdawa, kaž Rehberg no­wi­narjam rjekny. Wjacori kandidaća za předsydstwo SPD běchu sej hladajo na lěpši škit klimy žadali, zo dyrbjał Zwjazk politiku wuwaženeho etata skónčić.

Prawicarsku syć zakazać

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND