Žana konkurenca prawej kopańcy

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Němskich Pazlicach su minjeny kónc tydźenja 1. sakske esport-mišterstwa přewjedli. W tamnišim sportowym centrumje steješe šěsć telewizorow, šěsć playstation-4-konsolow a 32 controllerow. Na nich su hólcy w starobje 16 do 30 lět kopańcu hrali. Srjedź nich sedźeše tež Marcel Zinke, trenar Němskopazličanskeje młodźiny A. Wón bě iniciator mišterstwow. „W treningowym lěhwje smy raz na konsolach hrali a so rozsudźili tajke něšto tež jónu we wjetšim ramiku přewjesć. W druhich zwjazkowych krajach su woni hižo wjele dale“, trenar młodźiny Zinke rozłoži. Tim Döke a Peter Stange wot wokrjesneho sportoweho zwjazka běštaj tohorunja na městnje, zo byštaj sej wobraz wo nowej sportowej družinje činiłoj. Prawa konkurenca „po­rjad­nej“ kopańcy pak tele esport-mišterstwa njeběchu. Foto: Norbert Adler

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND