Wo škleńcach a hosćencach

pjatk, 16. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hosćencar David Härtel z wulkimaj piwowymaj karanomaj (nalěwo) a nawoda muzeja  Arnd Lehmann z fotom wo wjesnym hosćenu z lěta 1890 w nowej wusta jeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju  Foto: Manfred Laduš Hosćencar David Härtel z wulkimaj piwowymaj karanomaj (nalěwo) a nawoda muzeja Arnd Lehmann z fotom wo wjesnym hosćenu z lěta 1890 w nowej wusta jeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju Foto: Manfred Laduš

Do zajimaweje wustajeńcy w domizniskim muzeju pohladnjene

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe 200 piwowych, winowych, palencowych a dalšich škleńcow za gastronomiju wuhlada wopytowar noweje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Wone pochadźeja z minjenych sto lět, wosebje pak z NDRskeho časa, tak tež wabjenski plakat „Štóž piwo pije, pomha ratarstwu“. Nimale 180 škleńčanych eksponatow je najenk Njeswačanskeho Knježeho hosćenca David Härtel za přehladku pře­wostajił. Jeho staršej staj gastronomaj, a mać ma nětko hišće hosćenc w kupjeli w Nižej Wsy. David Härtel měješe tuž hižo­ zahe zwiski k škleńcam z korčmow, kotrež je jako młodźenc zběrać započał. Šěsć lět mjeztym wón Knježi hosćenc wosrjedź Njeswačidła wot gmejny wotnaja. Wot kónca minjeneho lěta je wulki lokal z korčmu, žurlu a přenocowanjemi jenički w Njeswačidle, wšako stej Wjesny hosćenc a lodowa kofejownja při haće zawrjenej. Jenož w lětnim času móžeš lodowu kofejownju w parku hišće wopytać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND