Serbski awtomatiski přełožk poručenje

wutora, 20. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny centrum WITAJ chce klětu prěnju wersiju do interneta stajić

Budyšin (SN/CoR). Štóž chce dźensa wědźeć, što tekst w druhej rěči, kotruž sam njewobknježi, woznamjenja, njetrjeba so hižo sam wulce z tym bědźić – zapoda jón prosće pisomnje abo přez kameru do kompjutera abo handyja a da sej jón přez internetny awtomatiski přełožk do něm­činy přenjesć. Wot lěta 2006 poskića na přikład firma Google mašinelnu internetnu słužbu, spočatnje z rěčomaj jendźelšćinu a arabšćinu. Mjeztym su poskitk na wjace hač sto rěčow rozšěrili, mjez nimi tež za mjeńšinowe abo małe rěče, kaž to su katalanšćina, baskišćina, walizišćina, iršćina, gelšćina, frizišćina a galicišćina. Přichodnje ma tež awtomatiski přełožk za hornjoserbšćinu k dispoziciji być, najprjedy na internetnej stronje Rěčneho centruma WITAJ (RCW).

Hižo w prěnim koncepće za digita­li­zaciju serbskeju rěčow, kotryž je Załožba za serbski lud lěta 2013 předpołožiła, bě ideja internetneho přełožka zapřijata. RCW so nětko prócuje ju zwoprawdźić. Tež serbšćinu wuknjacych móhł tajki program při formulowanju podpěrać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND