Wočakuja dźesaćtysacy demonstrantow

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Organizacije ze Sakskeje a wšeje Němskeje hotuja so na demonstraciju „Njedźělomne“ za wote­wrjenu a swobodnu towaršnosć jutře w Drježdźanach. „Wočakujemy wjacore dźesaćtysacy protestowacych“, rjekny Felix­ Müller, jedyn z rěčnikow zwjazkarstwa, powěsćerni dpa. Wosebitej ćahaj, z kotrymajž přijědu wobdźělnicy z Berlina, běštej hižo srjedu wuknihowanej.

„Njedźělomne“ je zwjazkarstwo iniciatiwow, kotrež so přećiwo rasizmej a za runoprawnu towaršnosć zasadźeja. Po informacijach zarjadowarjow něhdźe 400 organizacijow namołwu k demonstraciji jutře připołdnju podpěruje, mjez nimi 200 iniciatiwow ze Sakskeje. Wobdźěleny je tež třěšny zwjazk sakskeje organizacije­ migrantow DSM, kotryž swojich čłonow za demonstraciju mo­bilizuje.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND