Čitajće w nowym rozhledźe (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dwanaće awtorow a šěsć awtorkow bě na nastaću septemberskeho Rozhlada wobdźělenych. Je to poměrnje wulka ličba za jednotliwe čisło, ale wězo chcu ze swojim zawodom tež na jednu z našich temow skedźbnić. Ně, njepóńdźe wo dźensniši poměr muži a žonow na kulturnym polu (poměr swobodnych awtorkow a awtorow Rozhlada je cyłkownje tež trochu wurunaniši), ale wo rólu žony w stawiznach. Radek Čermák wěnuje so Herće Wićazec (1819–1885), prěnjej serbskej awtorce, a pokazuje, hdźe su hranicy dotalneje inter­pretacije a recepcije jeje tworjenja. Lubina Malinkowa zahaji w nowym čisle třidźělny dohlad do žiwjenjoběhow serbskich žonow we 18. lětstotku. Wona wotkrywa, kotre jednanske rumy mějachu čłonki Ochranowskeje bratrowskeje jednoty a kotre nadawki přewzachu w nabožnym žiwjenju jednoty.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND