Raka dla złoži zastojnstwo

wutora, 10. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Schwerin (dpa/SN). Ministerska prezidentka Mecklenburgsko-Předpomorskeje Manuela Schwesig je na raka nadrow schorjeła a tuž swoje zastojnstwo jako komisariska předsydka SPD złoži. To je 45lětna dźensa na posedźenju kabineta w Schwerinje zdźěliła, kaž statna kenclija informuje. Zastojnstwo ministerskeje prezidentki a krajneje předsydki SPD chce pak dale wukonjeć, wona zdźěli. Schwesig z toho wuchadźa, zo je rak hojomny a zo so zaso wustrowi.

Johnson znowa podležał

London (dpa/SN). Britiski premierminister Boris Johnson je minjenu nóc znowa z pospytom zwrěšćił, nowowólby přesadźić. Jara jasnje misny wón trěbnu wjetšinu dweju třećinow hłosow w Delnjej komorje parlamenta. Tak njeje hižo móžno, nowowólby do planowaneho wustupa kraja z EU 31. oktobra přewjesć. Porno tomu njeje Johnson tomu zadźěwać móhł, zo je nowy zakoń přećiwo njerjadowanemu brexitej płaćiwosće nabył. Prezident Delnjeje komory John Bercow připowědźi, zo 31. oktobra wotstupi.

Wuradźuja wo etaće 2020

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND