Hymna „Na radosć“

štwórtk, 10. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Póstowa karta z 1920tych lět: Schillerowy domčk w Drježdźanach-Łóškecach (Losch witzu), hdźež je po legendźe basnik swoju odu „Na radosć“ dokónčił. Najmjeńši Drježdźanski muzej  je Serbowka Hańža Libšec dlěje hač 20 lět hladała. Jurij Łušćanski Póstowa karta z 1920tych lět: Schillerowy domčk w Drježdźanach-Łóškecach (Losch witzu), hdźež je po legendźe basnik swoju odu „Na radosć“ dokónčił. Najmjeńši Drježdźanski muzej je Serbowka Hańža Libšec dlěje hač 20 lět hladała. Jurij Łušćanski

Wo kolebce Schilleroweje basnje a wo Zejlerjowym přełožku

Baseń Friedricha von Schillera „An die Freude“ je mjeztym cyle wěsće najznaćiša baseń Němskeje, znata po cyłej Europje a dale. Znata drje je z dweju přičin, jónu, zo je Ludwig van Beethoven odu (słowo „oda“ je z grjekskeje rěče a rěka „swjedźenski spěw“) přiwzał do finalneje sadźby swojeje 9. sinfonije. A zdruha bu melodija zakónčaceje, štwórteje sadźby sinfonije wot statnych a knježerstwowych nawodow Europskeje unije 1985 jako oficialna „europska hymna“ postajena. Zdobom je melodija „hymna Europskeje rady“ a wobkrućeny „symbol Europskeje unije“.

Postajena je melodija Beethovenoweje sinfonije, ale bjez teksta Schillera. Na někotrych oficialnych zarjadowanjach odu tež z tekstom zanošuja, a to nic jenož w Němskej. Originalny, prěnjotny tekst wšak to přiwšěm njeje. Schiller napisa dźewjeć štučkow a ke kóždej štučce refrain. Za swoju kompoziciju je Beethoven jenož prěnjej dwě štučce z prěnjotnym refrainom přewzał.

Radostny pobytk před wrotami Drježdźan

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Handrij Zejler SKA
dalši wobraz (2) Reprodukcija Handrija Zejlerjoweho přełožka „Na radosć“SKA
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND