Institut: Pjenjezy za čas po brunicy njedosahaja

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (dpa/SN). Dosahaja přewostajene srědki po skónčenju zmilinjenja brunicy, zo hodźeli so naslědne kóšty hórnistwa zarunać? Forum ekologiskosocialneho wičneho hospodarstwa (FÖS) runje to do prašenja staja. W swojim najnowšim přepytowanju fachowcy dwěluja, zo su wotpowědne zrěčenja, kotrež stej Braniborska a Sakska wotzamknyłoj, kmane, financne rizika zmištrować. Město toho měło so z wotpowědnymi nalutowankami a z polěpšenym rukowanjom wotpowědneho koncerna zaručić, zo je jako zawinowar škodow tež zamołwity kóšty zarunać, w rozprawje rěka.

Forum njebě jenož aktualne plany knježerstwa w zwisku ze skónčenjom zmilinjenja brunicy wobkedźbował, ale tež hospodarske połoženje energijowych koncernow. Zamołwite hórniske zarjady měli sej wot energijowych zastaraćelow wotpowědne srědki jako wěstotu wužadać. Nimo toho měło w padźe insolwency zawěsćene być, zo maćerske koncerny za swoje wotnožki rukuja.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND