Regionalny ligist FC Energija Choćebuz ma noweho trenarja

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Sebastian Abt, nowy šeftrenar FC Energije Choćebuz Foto: Georg Zielonkowski Sebastian Abt, nowy šeftrenar FC Energije Choćebuz Foto: Georg Zielonkowski

Po wuspěšnej prěnjej połseriji a načolnej poziciji w regionalnej koparskej lize sewjerowuchod bě šeftrenar FC Energije Choćebuz Claus-Dieter Wollitz k zadźiwanju mnohich zastojnstwo złožił. Pječa­ njebě mjez nim a wjednistwom Energije hižo dosć dowěry. Z nowym trenarjom Sebastianom Abtom je so nětko za Serbske Nowiny Georg Zielonkowski rozmołwjał.

Hišće srjedź decembra sće nimale kate­gorisce wuzamknył, zo šeftrenarstwo FC Energije přewozmjeće. Zwotkel nadobo tajki přewrót?

S. Abt: Tehdy běše Claus-Dieter Wollitz hišće šeftrenar, tuž njebě to za mnje docyła­ tema na to myslić, so raz ze šeftrenarjom muži stać. Běch nazwučowar wubranki U 19, kotraž hraje w zwjazkowej ko­parskej lize, a mějach z njej dosć dźěła. Z „Pele“ Wollitzom sym so přeco wu­měnjał, a to na zakładźe wuběrneho zhromadneho dźěła. To bě jara wažny čas za mnje, wažu sej jeho hač do dźensnišeho. Nadobo pak je wšo hinak přišło. Jako su mi zamołwići kluba dowěru da­rili, bě mi to wulka česć, a po krótkim času­ rozmyslowanja sym nowe wužadanje přiwzał.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND