Wostudu njepasć

póndźela, 23. měrca 2020
artikl hódnoćić
(1 )

Budyšin (SN). Tež lětsa so najebać coronawirus wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych do 24 lět dale přewjeduje. To zdźěli Weronika Suchowa, zamołwita za projekty Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Na zwučene wašnje maja kolekcije hač do srjedy po jutrach zapodate być, potajkim 15. apryla. Tónraz je jenički puć wotedaća póstowy. Zarjad Domowiny w nadawku jeje čłonskeho towarstwa přiwzaće kolekcijow přewozmje, pod tutej adresu: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., hesło: jutrowne jejka, PF 16 28, 02606 Budyšin / Bautzen. Štóž so wobdźěli, njech njezabudźe podać mjeno, adresu, starobu zapósłarja a techniku. Wotedać maja wobdźělnicy kolekcije z dwěmaj wudutymaj kokošacymaj jejkomaj (swójske kreacije, swójbne a regionalne tradicije). Preměrowane budu tradicionalne serbske techniki wóskowanje, bosěrowanje, škrabanje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND