Kamjenske kołbaski tež z bleše pić

pjatk, 22. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Piwo warić je ručne dźěło, za čož druhdy tež ramjeni trjebaš, kaž Tobias Frenzel tule demonstruje.Uwe Menschner Piwo warić je ručne dźěło, za čož druhdy tež ramjeni trjebaš, kaž Tobias Frenzel tule demonstruje.Uwe Menschner

Budyska piwowa manufaktura swój sortiment wobstajnje z nowymi kreacijemi rozšěrja

Budyšan Tobias Frenzel w swojim předewzaću piwo wari a je za njewšědne ideje znaty. Z najnowšej kreaciju wón wosebje susodnemu městu Kamjencej wulke wjeselo wobradźa.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Na tak mjenowanym manometru wotčita Tobias Frenzel nutřkowny ćišć piwowych sudow.
dalši wobraz (2) W předawanskej rumnosći Tobias Frenzel kupcow rady wo wobšěrnym wuběru swojeho piwa poradźuje.
dalši wobraz (3) Produkcija piwa w blešach tež w času korony běži. Tak ma mějićel manufaktury awtomat z etiketami přeco zaso pjelnić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND