Wuknjenski čas doma tež za hibanje wužiwać

wutora, 26. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hač na kolesu, na motocrossowej mašinje, na tak mjenowanych longboardach abo skateboardach, wuknjacy Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo běchu minjene tydźenje a su tež dźensa hišće jara aktiwni. Dominik Krawža ze Śiseja (Wolfshain) je na přikład ze swojim nanom swojeho rjadowniskeho wučerja w Budyšinje wopytał a tam pod Bohatej wěžu lód dóstał. Ludwig Eckert Hač na kolesu, na motocrossowej mašinje, na tak mjenowanych longboardach abo skateboardach, wuknjacy Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo běchu minjene tydźenje a su tež dźensa hišće jara aktiwni. Dominik Krawža ze Śiseja (Wolfshain) je na přikład ze swojim nanom swojeho rjadowniskeho wučerja w Budyšinje wopytał a tam pod Bohatej wěžu lód dóstał. Ludwig Eckert

Njewšědna sportowa wučba zwonka Slepjanskeho kubłanišća

Na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo w tamnišim nowym němsko-serbskim šulskim kompleksu su tež wučerki a wučerjo za předmjet sport w měrcu wo móžnych nadawkach rozmyslowali, kotrež móhli šulerki a šulerjo we wuknjenskim času doma zhotowić. Najprjedy dachu jim na přikład fiktiwne turněrowe plany za sportowe towarstwo Lok Slepo zestajeć a wuslědki turněrow wuhódnoćić. Iniciěrowachu pak tež njewšědny praktiski nadawk, kotryž je wulki wothłós žnjał. Ze sportowym wučerjom a nawodu Slepjanskeje wyšeje šule Slepo Janom Hrjehorjom je so jeho kolega Ludwig Eckert rozmołwjał.

Praktiska sportowa akcija w času ze znamku w předmjeće sport, tajka wěc je w času zawrjenja halow, sportnišćow a dodźerženja hygieniskich naprawow jónkrótna wěc. Kak je wosebita sportowa akcija nastała?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Někotři wobdźělnicy sportoweje akcije kołowokoło Slepoho su tamnišu płonu kónčinu tež wopušćili a na přikład po Sakskej Šwicy pućowali.
dalši wobraz (2) Wo wosebitosć bě so Hanka Tauchertec z Błobošojc (Bloischdorf) postarała. Přijěchawši z kobłu Raju do šule postrowi wona tule šulskeho nawodu Jana Hrjehorja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND