Zasłužbny trenar Erwin Kleinmann ST Marijinu hwězdu wopušći

póndźela, 29. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Erwin Kleinmann (2. wotprawa) bě tež zwonka kopanišća ze swojimi hrajerjemi wusko zwjazany. Tak je so na přikład tež na zašłym kickerowym turněrje Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk we Wotrowje wobdźělił.  Foto: Jörg Stephan Erwin Kleinmann (2. wotprawa) bě tež zwonka kopanišća ze swojimi hrajerjemi wusko zwjazany. Tak je so na přikład tež na zašłym kickerowym turněrje Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk we Wotrowje wobdźělił. Foto: Jörg Stephan

Tule zhoniće najwažniše stacije jeho dołheho koparskeho žiwjenja:

Wjelelětny koparski trenar ST Marijineje hwězdy Erwin Kleinmann swoje zastojnstwo jako trenar doskónčnje złoži. To zdźěli wón njedawno swojemu mustwu a wězo tež towarstwu. Z jeho wotchadom zhubi serbski koparski cyłk jara česćelakomneho a přeco přećelneho sportowca a čłowjeka. Sam wón wo swojej koparskej karjerje tole praji: „Kopańca ćehnje so kaž čerwjena nitka přez cyłe moje žiwjenje, a z wjetšeho dźěla rjane dožiwjenja a nazhonjenja wostanu na přeco w mo­jim pomjatku. Tež, hdyž su moje zhibadła jara po tym ćerpjeli, sym za kóždźičku mjeńšinu tohole časa dźakowny.“

Hessenska

Erwin Kleinmann je so w lěće 1952 w sewjero-hessenskim Großenenglisu, wsy mjez Borkenom a Fritzlarom blisko Kas­se­la, narodźił. Z dźesać lětami je započał w ródnej wsy pola TuS Viktorije za bulom honić.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Erwin Kleinmann je swój trenarski hwižk a swoju trenarsku stopowku na hozdźik powěsnył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND