Demonstranća dyrbja čakać

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Wjeńka

Brutalnje zachadźaca policija, wodo­mjetaki a sylzopłun, zranjeni a zajeći demonstranća – wobrazy minjenych dnjow w Běłoruskej běchu dramatiske. Ludźo, předewšěm młodźi, nochcedźa so z wuslědkom prezidentskich wólbow wot­namakać a protestuja přećiwo staremu a nowemu prezidentej Aleksanderej Lu­ka­šenkej, kiž chce po 26 lětach hišće dalšu­ wólbnu dobu w zastojnstwje wostać. Demonstranća njewěrja, zo je kandidatka opozicije Swjetlana Tichanowskaja jeno­ dźesać procentow hłosow dóstała, a wumjetuja prezidentej Lukašenkej wólbne falšowanje.

Jako bywši staćenjo NDR wěmy, zo je knježacym w awtoritarnych režimach kóždy srědk luby – tež wólbne falšowanje – zo bychu na mocy wostali. Zo pak su w Bě­łoruskej wuslědk tak masiwnje změ­ni­li, zo je Tichanowskej runje dźesać procentow hłosow zwostało, so mi tak prawje wěrić njecha.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND