Hida dale eksistuje

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Najnowše naprašowanje mjez ludźimi w Němskej je wunjesło, zo ma 20 procentow z nich „latentne“ antisemitiske nastajenje a zo tež wo mjeńšiny njerodźi. My Serbja wšak to zas a zaso dožiwjamy. Hakle minjeny kónc tydźenja rozprawjachu medije wo skóncowanym swjatym křižu mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu, štož měješe Jan Nuk za nadpad na serbske katolske žiwjenje. Dopominam so w tym zwisku na njerjany podawk před lětami, jako samsny Jan Nuk w dźeniku Sächsische Zeitung skoržeše, zo njejsu tafličku při ponowjenym Mosće Swjateho ducha nad Sprjewju w Budyšinje dwurěčnje popisali. Naraz jewjachu so w interneće najhórše antiserbske šćuwanja, a čłowjek so prašeše: Zwotkel naraz tajka hida? Sym tež stajnje trochu kedźbliwy, hdyž němscy politikarjo měrniwe zhromadne žiwjenje Serbow a Němcow we Łužicy jako přikładne wuzběhuja. Hida přećiwo mjeńšinam dale eksistuje, byrnjež wšědnje widźomna njebyła. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND