Prócuja so wo zrěčenje

štwórtk, 15. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Brüssel (dpa/SN). Škit klimy a přichodny poměr k Wulkej Britaniskej zaběra dźensa wobdźělnikow dwudnjowskeho wjerška EU w Brüsselu. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wuradźuje ze swojimi kolegami wo wikowanskim zrěčenju z Wulkej Britaniskej, kotrež chcedźa hišće lětsa wobzamknyć. Wčera wječor staj šef wjerška Charles Michel a prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen hišće z britiskim premierministrom Borisom Johnsonom telefonowałoj, kiž je dlijacych so jednanjow dla chětro přesłapjeny.

Kultusowi ministrojo wuradźuja

Berlin/Mainz (dpa/SN). Kultusowi mi­nistrojo zwjazkowych krajow wěnuja so dźensa a jutře na widejowej konferency połoženju šulskich kubłanišćow w času koronapandemije. Dale zaběraja so z tematiku šulskich wotzamknjenjow. W zašłosći wšak bě stajnje zaso diskusija wo tym, hač je abitura rozdźělnych žadanjow w zwjazkowych krajach dla přirunajomna a jenak hódna. Tež załoženje dołho pla­nowaneje kubłanskeje rady steji na dnjowym porjedźe wuradźowanjow.

Hižo wotranja stawkowali

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND