Kreatiwne ideje za čas krizy

pjatk, 16. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Braniborske hospodarske ministerstwo turistikarjam myta spožčiło

Podstupim (dpa/SN). Wosebite filmowe, dźiwadłowe abo hudźbne zarjadowanja pod hołym njebjom přewjesć a samowarjene piwo kupcam na njekonwecionelne wašnje spřistupnić – wšo to su wosebite ideje, kotrež nastachu za čas koronapandemije. Předwčerawšim je braniborske hospodarske ministerstwo najkreatiwniše myslički tamnišeje turistiskeje branše z mytom wuznamjeniło. „Koronakriza předewšěm turistikarjow jara poćežuje“, wuzběhny hospodarski minister Jörg Steinbach (SPD). „Woni pak wužadanja na swoje wašnje zmištruja. Tuž smy so lětsa za to rozsudźili tych mytować, kotřiž móža z přikładom być.“

K dobyćerjam słuša na přikład předewzaće Hikanoe z Wildauwa we wokrjesu Dubja-Błóta, kotrež poprawom pućowanske tury z čołmami přewjeduje. Dokelž pak dyrbjachu pandemije dla wšitke wotprajić, poskićachu zajimcam swoje małke rozkładźomne čołmiki, kotrež móžachu sej na wěsty čas wupožčić. Tak zamó Hikanoe swoje wobrotowe straty wurunać. Zdobom wutwori přidatne městno za praktikanta.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND