Kak žiwi być?

wutora, 17. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Diana Šołćina

Kajke ma naše žiwjenje wupadać, kak chcemy naslědnosć zaručić. Zo móhli so z tym rozestajeć, kajki měł naš přichod być, měli sej wuwědomić, kotre zakłady w přitomnosći kładźemy. Što zakótwimy w towaršnosći, zo bychmy naslědnosć w najlěpšim zmysle zmóžnili.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND