Pokiwy (20.11.20)

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Digitalnje po muzeju

Wojerecy. Zusowy muzej je tuchwilu jenož wirtuelnje přistupny. Njedźelu, 22. nowembra, w 15 hodź. poskića digitalne wodźenje po wustajenišću, a to w 3D na internetnej stronje zuse-computer-museum.com. Nimo toho wuhotuje muzej zhromadnje z Wojerowskej poradźowarnju za přetrjebarjow 26. nowembra a 9. decembra webinaraj kołowokoło wěstoty w digitalnym swěće. W srjedźišću steja schowane kóšty za wužiwarjow online-hrow.

Nutrnosće z hudźbu

Budyšin. Ewangelska wosada swj. Pětra přeprošuje zajutřišim na hudźbne nutrnosće k wopominanju lětsa zemrětych do Budyšina. W 14 a 15.30 hodź. porěči liturg Christian Tiede w Tuchorskej cyrkwi, wo muzikaliski přewod postara so smyčkowy kwartet Chordophone. Składnostnje njedźele wěčnosće wuhotuje w 17 hodź. organist a tachantski kantor Michael Vetter nutrnosć w Marje-Marćinej cyrkwi. Zaklinča pišćelowe twórby Johannesa Brahmsa.

Tworjace wuměłstwo w galeriji

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND