Angažuje so w Lubijskej kónčinje

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Friedhard Krawc  Foto: Jurij Helgest  Friedhard Krawc Foto: Jurij Helgest

Wón je po podaću Domowiny prěni mytowany z ewangelskeje narańšeje kónčiny Łužicy. A tam „je so w zašłych lětach wjele stało“, rěkaše minjeny měsac na žurli Budyskeho Serbskeho domu w lawdaciji k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny myta Friedhardej Krawcej.

Rodźeny Lubijčan a nětko w Swóńcy (Großschweidnitz) bydlacy je sej hakle zašłe dźesać lět swoje a serbske korjenje swojeje swójby wotkrył. Mjeztym so jako Serb wuznawa a, kaž našemu wječornikej wobkrući, so tež jako tajki čuje. Serbšćinu je nawuknył na rěčnym kursu za němskich staršich kaž tež na ferialnym kursu Budyskeho Serbskeho instituta a ze swójskeje iniciatiwy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND