Dźiwadłowe wubědźowanje za kóždeho

štwórtk, 19. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowska župa „Handrij Zejler“ ­namołwja k tomu, wubědźować so w předstajenju bajkow a powěsćow. ­Zwoprawdźić měli to z pomocu ­kamishibai, ­wosebiteho wašnja dźi­wadźelenja.

Budyšin (SN/MiR). W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje hižo dlěje po tymle wašnju dźiwadło na blidźe hraja, a to baju wo Krabaće. Tež Weronika Butendeichowa z Rěčneho centruma WITAJ kamishibai rady wužiwa. „Mam tele wašnje dźiwadźelenja za jara wunošne, wosebje za dźěło z Witaj-dźěćimi. Jara dobra wopokaza so stajnje zaso kombinacija mjez hrajacym powědarjom a wobrazami, kotrež so do drjewjaneho ramika staja a tak powědane ilustruja“, sobudźěłaćerka RCW rozłožuje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND