Zhromadne dźěło skupin sylniła

wutora, 17. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Heidemarja Rychtarjowa  Foto:  Jurij Helgest  Heidemarja Rychtarjowa Foto: Jurij Helgest

Nałožki hajić a narodnu drastu Slepjanskeho regiona zachować stej Heidemari Rychtarjowej wěc wutroby. Hižo wjele lět wona w Slepom a wokolinje w towarstwach aktiwnje sobuskutkuje a je wot 2014 zdobom předsydka tamnišeje Domowinskeje skupiny. Minjeny měsac počesćichu Slepjanku za čestnohamtske skutkowanje w Budyšinje z Čestnym znamješkom Domowiny.

1952 w Mužakowje rodźena maturowaše na Choćebuskej Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli. Tam bě sej zdobom delnjoserbšćinu přiswojiła. Po maturje studowaše wona aziske wědomosće na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće, zwotkelž so 1977 z mandźelskim do Slepoho nawróći.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND