Serbske kemše jeho wosebje hnuja a jimaja

pjatk, 27. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hodźijski wosadny farar Krystof Rummel je nowy serbski ewangelski superintendent. 47lětneho su 31. oktobra we wobłuku swjedźenskeje Božeje słužby zapokazali. Wón naslěduje dotalneho superintendenta Jan Malinka. Hodźijski wosadny farar Krystof Rummel je nowy serbski ewangelski superintendent. 47lětneho su 31. oktobra we wobłuku swjedźenskeje Božeje słužby zapokazali. Wón naslěduje dotalneho superintendenta Jan Malinka.

Superintendent Krystof Rummel do zastojnstwa zapokazany

Serbscy ewangelscy wěriwi maja noweho superintendenta. Krystofa Rummela su 31. oktobra we wobłuku swjatočneje Božeje słužby – wotpowědnje wobmjezowanjam koronawirusa dla – w Hodźijskej farskej cyrkwi zapokazali. 47lětny Rummel přewza zastojnstwo dotalneho superintendenta Jana Malinka, kiž bě dźěło 17 lět wukonjał a je so mjeztym na wuměnk podał.

Jedyn z prěnich, kiž móžeše Krystofa Rummela w nowym zastojnstwje witać, bě městopředsyda Serbskeho wosadneho zwjazka Mato Krygaŕ. Wón rjekny: „W mjenje Serbskeho wosadneho zwjazka a Hodźijskeje cyrkwinskeje wosady Was wutrobnje witam. Wjeselimy so jara, zo móžemy dźensa tu w Hodźiju pod wězo wurjadnymi wobstejnosćemi Krystofa Rummela do zastojnstwa serbskeho superintendenta zapokazać. Smy zbožowni, zo njeje nastała dlěša přestawka wakancy dla w tutym za nas jara wažnym zastojnstwje.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W derje pjelnjenej Hodźijskej cyrkwi mějachu přitomni kaž Christiana Piniekowa postajenja koronawirusa dla dodźeržeć. Steffen Unger
dalši wobraz (2) Kristofa Rummela žohnuje Budyski superintendent Tilmann Popp
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND