Dosć maćizny mjez sobu rěčeć

štwórtk, 21. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ze serbskimi předewzaćemi w aktualnym koaliciskim zrěčenju su so serbscy čłonojo CDU, SPD a Zelenych njedawno zaběrali (SN rozprawjachu). Wažny dalši wobłuk wuměny bě kubłanske polo, kaž rěčnicy krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa Zelenych „Serbske žiwjenje“ Robert Krawc kaž tež Měrćin Krawc a Benedikt Dyrlich z krajneho dźěłoweho koła SPD „Serbja“ informuja.

Budyšin (SN/at). Nastupajo kubłansku tematiku běchu sej wobdźělnicy widejoweho wuradźowanja přezjedni, zo dyrbi so ewaluacija koncepta 2plus tež na zažnodźěćace poskitki projekta Witaj rozšěrić. Woni maja za trěbne, wobstajne přepruwowanje kwality poskitkow z daloko sahacymi dalekubłanskimi móžnosćemi za wučerjow a kubłarjow zwjazać. Pedagogiski dorost zaručić je nadawk, za kotryž měli nowe wabjenske a wukubłanske kampanje startować.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND