Wučerjow tola prjedy šćěpić

póndźela, 22. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W dźesać dalšich zwjazkowych krajach wotewru zakładne šule a pěstowarnje

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa ministerka za kubłanje Anja Karliczek wita, zo su nětko dalše zakładne šule we wjacorych zwjazkowych krajach wotewrjene. „Je derje, zo šule zaso z wučbu započinaja“, rjekny wona powěsćerni dpa. „Prezencnu wučbu njemóžeš z ničim narunać.“ Politikarka CDU namołwješe, ze wšitkimi móžnymi srědkami rozšěrjenju koronawirusa zadźěwać, zo móhli šulsku wučbu tež přichodne tydźenje dale wjesć. Najnowše wuwiće infekcijow žada sej najwjetšu kedźbnosć, Karliczek wu­zběhny, pokazujo zdobom na „strach rozpřestrěća wirusowych mutacijow. Tón ma so w šulskej wučbje wobkedźbować.“ Ministerka pak je sej wěsta, zo zwjazkowe kraje při rozsudźe nastupajo wote­wrjenje šulow na to dźiwaja.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND