Čitajće w nowym rozhledźe (26.02.21)

pjatk, 26. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ze spodobnym akwarelom „Nalěćo pola Sušowa“ Błótowčana Wylema Šybarja (1887–1974) zahaja so měrcowske wu­daće Rozhlada. Na dalšich stronach dźe wosebje wo digitalizaciju w najšěršim zmysle. W zawodnym teksće rysuje Domenico Gruhn, kak je so pólska wikowanska platforma Allegro přećiwo eBay přesa­dźiła, kotre serbske poskitki na tym polu faluja a kak móhli serbski digitalny swět tworić, z kotrymž móže so kóždy identi­fikować. W rozmołwje dawa samostatny poradźowar za IT-procesy a zamołwity za nadźěłanje digitalneho koncepta za Załožbu za serbski lud Měrko Šenk dohlad do tuchwilneho stawa digitalizacije pola Serbow. Tak wón rozkładuje, kotre serbske poskitki na tym polu su k dispoziciji, kak jednotliwe institucije z nimi dźěłaja a hač je móžno wliw na wulke firmy wukonjeć, zo bychu serbske aspekty při digitalizaciji wobkedźbowali. Šenk zdobom měni, zo je digitalizacija wulka šansa za serbski lud a jeho rěč.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk