Pokiwy (26.02.21)

pjatk, 26. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ptači kwas w Delnjej Łužicy

Budyšin. Serbski ludowy ansambl je druhi dźěl swojeho „Kofeja w blidarni“ wozjewił. W nim dopominataj so Alena Farkašowa a Rüdiger Žur na wusahowace wokomiki wječornych ptačokwasnych programow w Delnjej Łužicy. Połhodźinska produkcija wopřijima nimo toho spomnjeće na „starbrašku“ Bjarnata Rjentša a interview z wjelelětnym wjesnjanostu Hochozy Frycom Wojtkom, kiž přeradźa, što za mjeztym „legendarnej hubku na jewišću“ tči. Widejo w delnjoserbšćinje z němskimi podtitulemi je pod www.ansambl.de přistupny.

Łužiski zapust w streamje

Picnjo. Kak delnjołužisku tradiciju zapusta najebać pandemiju hajić? Přede­wzaćelske drustwo Fetenfabrik je z wjacorymi lokalnymi akterami digitalny swjedźeń organizowało, kotryž chcedźa jutře, 27. februara, live w interneće wusyłać. Program wopřijima mjez druhim dujersku hudźbu a prezentaciju serbskeje narodneje drasty. Stream započnje so w 17 hodź. na www.youtu.be/iASBzjwH950.

Za dorostowych rozhłosownikow

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk