Tež Witaj-pěstowarnje posudźować

pjatk, 30. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanska tematika skutkowanje Rady za serbske naležnosće Sakskeje tuchwilu dale postaja. Tónkróć je wo ewalua­ciju modela 2plus kaž tež wo dalekubłanje kubłarkow w pěstowarnjach šło.

Budyšin (SN). Aktualne prašenja na polu serbskeho a dwurěčneho kubłanja je sakska Rada za serbske naležnosće na swojim posedźenju pod škitnymi naprawami wčera na žurli Budyskeho Serbskeho domu rozjimała. K tomu běchu sej za­stupjerki Serbskeho šulskeho towarstwa a Rěčneho centruma WITAJ přeprosyli, kaž gremij po tym informowaše.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND