Tu móžeš so raztróšku kaž Guliwer čuć

pjatk, 30. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Za čas korony je wopyt parka miniaturnych tykowanych domow w Kumwałdźe južnje Budyšina hodźacy so wulětny cil. Park namakaš blisko tamnišeje cyrkwje, najwjetšeje w Němskej. Jürgen Männel/ddbd Za čas korony je wopyt parka miniaturnych tykowanych domow w Kumwałdźe južnje Budyšina hodźacy so wulětny cil. Park namakaš blisko tamnišeje cyrkwje, najwjetšeje w Němskej. Jürgen Männel/ddbd

Na wopyće w Kumwałdskim parku miniaturnych tykowanych domow

Originalne Wadečanske wićežne kubło čo. 17 bu w lěće 1661 natwarjene.Tafla skići wopytowarjej přehlad, hdźe ­kotry tykowany dom steji.

Runje tajke začuće posrědkuje za čas korony wopyt parka tykowanych domčkow w Kumwałdźe južnje Budyšina. Woblubowany wulětny cil, někotryžkuli mjenuje jón tež tajny tip, namakaš w jědnaće kilometrow dołhej přidróžnej wsy.

Na luboznje hladanym arealu blisko najwjetšeje wjesneje cyrkwje Němskeje steji 16 miniaturnych tykowanych domow. Twarjene su wone po swojich woprawdźe wobstejacych originalach w měritku 1:5. Někotre z nich maš hnydom we wsy, kaž něhdźe 200 metrow powětroweje linije zdalenu „Mału korčmu“. Tamne su po cyłej Hornjej Łužicy rozdźělene.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tale chěža tkalca ma swój přikład na Hainspachskej čo. 19 w Załomju.
dalši wobraz (2) dalši wobraz (3)
Napodobnjenje lawboweje chěže na Delnim torhošću 2 w Šěrachowje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND