Lěkarjo: Prawe konkluzije z krizy sćahnyć

póndźela, 03. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Prezident Zwjazka lěkarskich komorow Klaus Reinhardt namołwja, z koronapandemije prawe konklu­zije sćahnyć. Te měli wot lěpšich nuzowych planow hač k změnam w hladanskich powołanjach sahać. „Trjebamy kritisku analyzu wšitkich słabosćow, kotrež su so w pandemiji pokazali“, rjekny Reinhardt powěsćerni dpa. „Kriza wujewja, kak wažne strowotnistwo je.“ Na to měli so wšitcy dopominać, kotřiž wo tym debatuja, kak móhli kóšty lutować a struktury eficientniše sčinić.

Wučby z krizoweho managementa koronawirusa dla su hłowna tema zjězda lěkarjow, kotryž jutře jako internetne zarja­dowanje zahaja. Su to prěnje wjetše wuradźowanja po wudyrjenju pande­mije, po tym zo bě zjězd lěkarjow loni wupadnył. Reinhardt je sej wěsty, zo móže sej Němska přidatne wudawki za rezerwowane łoža abo škitne wuhotowanje dowolić. „Tajke něšto kaž nalěto 2020 njesmě so ženje wjace stać, jako njemějachmy ani škitne nahubniki ani škitnu drastu.“ Katastrofowe plany a směrnicy za krizowe staby měli jednotne być a běžnje aktualizowane. „Nuzowy pad dyrbjeli stajnje zaso zwučować.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND