Wučbnu maćiznu nachwatać

srjeda, 05. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa program schwaliło, z kotrymž móža dźěći a młodostni wučbnu maćiznu nachwatać. Z fondsa dweju miliardow eurow chcedźa přidatnu pomocnu wučbu a socialne naprawy financować, zo bychu negatiwnym wuskutkam koronakrizy dla zadźěwali. Šulska wučba a wólnočasne poskitki su hižo cyłe lěto jara wobmjezowane abo so docyła njewotměwaja.

Weidel a Chrupalla nastupitaj

Berlin (dpa/SN). Frakciska předsydka AfD w zwjazkowym sejmje Alice Weidel chce swoju stronu jako načolna kandidatka do wólbneho boja za zwjazkowy sejm wjesć. Zhromadnje z njej chcyše so stronski předsyda Tino Chrupalla za načolnu dwójku přizjewić, zdźěli Weidel wčera wječor w sćelaku ZDF. AfD bě wobzamknyła, móžnu načolnu dwójku hač do dźensnišeho připołdnja přizjewić. Doskónčnje rozsudźić maja čłonojo strony.

Dalša pomoc za Indisku

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND