Són zbožowneho sonjerja so spjelnił

štwórtk, 06. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dopomnjenki, refleksije, anekdoty a dotal zdźěla njewozjewjene fotografije wopřijima kniha Weclicha, kotraž ma klětu wuńć.  Foto: archiw/Maćij Bulank Dopomnjenki, refleksije, anekdoty a dotal zdźěla njewozjewjene fotografije wopřijima kniha Weclicha, kotraž ma klětu wuńć. Foto: archiw/Maćij Bulank

Serbski spěwar, hudźbnik, komponist a spěchowar młodych talentow Měrćin Weclich mjeztym połsta lět na jewišću steji

Jako so 17. apryla 1971 młody hólčec ze swojim akordeonom na puć ke kwasej Hańže Bruskec a Pětra Mildnera na Blochec žurli w Pančicach-Kukowje nastaji, hdźež měješe so jako swjedźenski muzikant wo dobru naladu starać, spjelni so za njeho són. Hižo wot najzažnišeho dźěćatstwa njemóžeše sej Měrćin Weclich ničo rjeńšeho předstajić, hač na jewišću stać, spěwać a hudźić.

Hač pak by tehdom 13lětny hdy z tym ličił, zo z toho pjeć lětdźesatkow trajaca karjera wurosće? Zo jeho něhdy „najwuspěšnišeho a najwoblubowanišeho protagonista serbskeje popularneje hudźby“ mjenuja? Titul „Sym sonjer zbožowny“, kaž jedna z CDjow Weclicha rěka, zynkonošak zawěsće podarmo nima.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Dorost spěchować a jemu prěnje kroki na jewišću zmóžnić ležeše a leži serbskemu hudźbnikej jara na wutrobje. Foto: Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Kaž na jeho prěnim zjawnym wustupje před 50 lětami spěwarja/akordeonista tež dźensa hišće dožiwjamy.
dalši wobraz (3) Dotal posledni wustup Měrćina Weclicha bě na galakoncerće „Klawěr – brewěr“ loni w Budyskim Kamjentnym domje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND