Pančicy-kukow

pjatk, 07. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Młodźina renowěruje

swój klub.

Předsydstwo młodźiny: městopředsydka Alena Šołćic, předsyda Richard Hawš a pokładnica Anne Cyžec Předsydstwo kluba: předsyda Jonas Pjetaš, pokładnica Tereza Zelnakec a městopředsyda Krystof Cyž Fota: Richard Hawš (1), alena šołćic (1), jakub langa

Wjes Pančicy-Kukow je drje jedna z najwjetšich ­­w  ­Serbach, njeměješe pak w minjenych lětach žadyn ­prawy młodźinski klub. Nětko so tam młodostni ­kołowokoło Richarda Hawša znowa organizuja. Jakub Langa je so z předsydu kluba rozmołwjał.

Serbske młodźinske kluby 4. dźěl

Kelko čłonow tučasnje w młodźinje sće, a kajka je konstelacija mjez holcami a hólcami?

R. Hawš: Smy 54 čłonow, a mamy někak runowahu mjez holcami a hólcami.

Štó wšo słuša do předsydstwa, a kak husto je woliće?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND