Biden warnuje před paniku

pjatk, 14. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Washington (dpa/SN). Po cyberowym nadpadźe na najwažnišu bencinowu pipelinu USA ludźo na wuchodnym pobrjoze kraja ćěriwo we wulkich mnóstwach kupuja, tak zo je na mnohich tankownjach hižo dospołnje wupředate. Wosebje potrjechena je stolica Washington, hdźež su tři štwórćiny tankownjow bjez bencina. Tež w druhich zwjazkowych krajach maja problemy. Prezident Joe Biden je ludźi namołwjał, jenož telko kupować, kaž je trěbne a warnuje w tym zwisku před „paniku“.

Maas ma dowol za móžny

Berlin (dpa/SN). Hladajo na najnowše wuwiće koronapandemije budźe po słowach wonkowneho ministra Heika Maasa (SPD) w lěću dowol zaso móžny. „Směmy so nadźijeć, zo so žiwjenje bórze zaso normalizuje, hdyž ličby infekcijow dale woteběraja a šćěpjenje so dale derje wuwije“, rjekny Maas nowinarjam. Dowol móhł tež nješćěpjenym móžny być. Zdobom Maas wuzamkny, zo knježerstwo hišće raz dowolnikow domoj přiwjeze, kotřiž su we wukraju tčacy wostali.

Herrmann: Falšowanje chłostać

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND