Sudnicy z wokrjesa Budyšin na so skedźbnili

štwórtk, 10. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Michał Neter z Njeswačidła je z Richardom Hempelom a Kevinom CoringomEckertom w połfinalu wo sakski pokal sudniski kolektiw tworił.  Foto: Jörg Stephan Michał Neter z Njeswačidła je z Richardom Hempelom a Kevinom CoringomEckertom w połfinalu wo sakski pokal sudniski kolektiw tworił. Foto: Jörg Stephan

Druha zwjazkowa liga a finale wo pokal Sakskeho koparskeho zwjazka – sudnicy Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) běchu pódla a su na so skedźbnili. Tež hdyž je zakładne wukubłanje sud­nikow w formje kursow a zasadźenjow na kopanišćach tučasnje jenož we wobmjezowanej formje móžne, runje refereeje z towarstwow WFV pokazuja, zo tež woni w ćežkej situaciji swój sportowy puć z wuspěchom kroča.

Tak móže sudniski wuběrk WFV rozprawjeć, zo je Richard Hempel wot Sportoweho zjednoćenstwa Großnaundorf skok do 3. ligi jako hłowny sudnik docpěł. A w druhej lize budźe Hempel jako asistent zasadźeny. Z njesprócniwym angažementom je so jemu skok do elitoweje ligi poradźił. Tak budźe Richard swoje nazhonjenja tež w přichodnej sezonje sudnikam spěchowanskeho kadra koparskeho zwjazka dale dawać­. Richardowy nan Uwe Hempel je nětko wobkedźbowar sudnikow w krajnej lize.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND